Pro rok ´24 PŘIPRAVUJEME

Potápěčské safari: Severní vraková cesta + korálové útesy: 23-30.11.´24

Popis:

Jedna z nejoblíbenějších potápěčských tras v eg. části Rudého moře – směřující hluboko na jih až k súdánským hranicím – do oblasti téměř nedotčené lidskou činností, s bohatými korálovými útesy, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb (žraloci šedí, útesoví, hedvábní či dlouhoploutví, barakudy, tuňáci, delfíni, manty, siby, želvy….)

 

Na safari bude přítomen český instruktor  Divers Plzeň – Kamil. Po celou dobu vám bude plně k dispozici a rád vám se vším poradí či vypomůžeme.

 

Cena:  Kč / osobu

Termín: 

 

Cena zahrnuje:

 

 • 6-ti denní potápění (2-4 ponory denně) na plně vybavené potápěčské lodi s posádkou a plným servisem
 • ubytování na lodi ve dvoulůžkových kajutách s vlastním WC a sprchou
 • plná penze během pobytu na lodi včetně nealko nápojů
 • zapůjčení potápěčské láhve (12l) a závaží (opasek nebo zátěžové kapsy je nutné mít vlastní)
 • transfery z/na letiště do přístavu
 • pokud se nebude 1. nebo poslední noc spát na lodi, pak je v ceně i ubytování v hotelu

Cena nezahrnuje:

 • letenku Praha – Hurghada/Marsa Alam – Praha (Zajišťuje pro tento výlet CA Ing. Pavel Šenk jakožto provizní prodejce CK/letecké společnosti garantující daný let. Za poskytované služby ručí přímo letecká společnost nebo garant letu)
 • letenky cca 12.000,- (Bude si každý klient s naší pomocí hradit napřímo s CA pan ŠENK)
 • Váhový limit na běžně sjednávané letenky je 23 + 5kg příruční zavazadlo (může se změnit dle podmínek letecké společnosti)
 • přednostní rezervace horních kajut s výhledem 1000 Kč/kajuta
 • bakšišné (odměna) posádce 50 Euro/os.
 • egypt. vízum (25USD)
 • poplatek 25 Euro/os. za výjezd již 1. příletový den – po dohodě účastníků akce. Vyplutí 1.den Vám oproti běžnému programu umožní absolvovat 2-3 ponory navíc. Tato částka kryje jen náklady na povolení a posádku při této extra službě. Vyplutí je možné jen při dopoledním příletu a pokud je loď nachystaná k vyplutí (záleží na návratu předchozí skupiny, zásobování, dostupnosti paliva…)
 • Nitrox do 32% – 7€/ 12l lahev, 9€/ 15l lahev,  možné neomezené plnění nitroxem (100EUR: láhev 12L),  (120EUR: láhev 15 L)
 • 15L láhve – 50€/týden, dvojče 2x12L – 90€
 • poplatek za potápění  – 50 Euro/os.

Potápěčské kurzy: 

Zájemci mohou absolvovat s českým instruktorem různé potápěčské kurzy se slevou až 25% oproti běžným cenám.

 

 • Výhodný balíček specializací Advanced Open Water Diver (AOWD)
 • Night Diving (Noční potápění)
 • Wreck diving (Vrakové potápění)
 • Deep Diving (Hloubkové potápění do 40 m)
 • Enriched Air Nitrox (Potápění s obohaceným vzduchem EAN40) 
 • Podvodní navigace
 • Dokonalé vyvážení
 • Kurz potápění se Sidemount (boční) konfigurací
 • Deco Diver (Potápění se stage lahví s dekompresí do 15min) a další

Kompletní nabídka kurzů včetně cen zde: 

 

 

Detailní informace ke kurzům vám rádi poskytneme na tel. nebo e-mailu kamil@divers.cz

 

Orientační itinerář:

1.den:

přílet do Egypta – Hurghady či přímo Marsa Alamu, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Alam (z Hurgahdy cca 250km, z letiště v M.Alamu (poblíž Ghalebu cca 50km), nalodění kolem 12hod nebo dle připravenosti lodě a doby příletu. Pokud bude loď nachystaná k vyplutí je možné za příplatek 30 Euro vyplutí a potápění už tento den.

2.den:

ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží – Shaab Marsa AlamShaab Sharm – protáhlý reef doutníkovitého tvaru se stěnami spadajícími do velkých hloubek. První místo kde máte šanci na setkání se žraloky a velkými pelaktickými rybami. Večerní přejezd na St.Johns. Při vyplutí z přístavu v Ghalebu rozpotápění na Marsa Mubarak nebo Marsa Shoana – přípobřežní zátoky s výskytem velkých želv a šancí spatřit i dugonga. Druhý ponor dle počasí a zdatnosti skupiny na Elphistone. Tento den se dělají max. 2 denní ponory. V noci je přejezd na St. Johns takže noční ponor je možný jen dle aktuálních možností.

3-4.den:

 potápění na útesech St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhou i širokou oblast samostatných útesů doposud téměř nedotčených lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mantami i želvami… K jeho nejzajímavějším částem patří:

 • Habili Ali – středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky a přitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jenž končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny pokrývají měkké druhy korálů a obrovské gorgonie. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant a jedná se o jedná z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.

 • Habili Ghafar – další nádherná lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas je ale potápění zde  náročné kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou. Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant…
 • Gotta Soraya / Small Gotta – další menší útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. SZ stěna útesu je pokryta polem gorgonií, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí a občas i kladivouni….
 • Dangerous reef – méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou korálovými zahradami a s korálovými bloky a věžemi na západním cípu,…

 • Gotta Um Arruk – další zřídka navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků, velkých napoleonů, murén a drobnějších korálových ryb.
 • Big Gotta – největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a třemi nádhernými klauními městečky na jižním platu. Na jaře a začátkem léta je právě zde největší šance na setkání s mantami.
 • Abu Basala – podlouhlý útes podkovovitého tvaru – bezpečné noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…
  2.den po 2 nebo 3.ponoru přejezd směr sever – Um Chararim – unikátní reef protkaný jeskynním labyryntem tunelů a trhlin vybízejících k prozkoumávání. Fotografové zde mohou pořádit krásné fotky světelných paprsků pronikajících přes průrvy ve stropu… Popř. přejezd na Sataya south. Popř. dle dohody a počasí možnost potápění v oblasti St. Johs ještě další dopoledne 

5-6.den:

dle aktuálních podmínek je možné tento den strávit ještě v oblasti St. Johnse nebo v severnější oblasti Fury schoal- Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů dlouholebých v severní laguně tohoto rozsáhlého reefu.  Při potápění na vnějších stěnách pak můžete kromě bohatých korálových  zahrad spatřit další druhy velkých ryb (napoleony, barakudy, murény, popř. i žraloky či tuňáky).

 • Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti reefů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal…

7.den:

Shaab Sharm – polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – několik, bohatě porostlých korálových homolí na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha kor.bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. 

 • Při zakončení v Ghalebu – Elphinstone – nejzajímavější útes v této oblasku se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů… Kromě nich se tu vykytují  při troše štěstí i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…(kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či Marsa Shoana  – mělká přípobřežní zátoka s možností výskytu dugonga nebo alespoň velkých želv.

Tento den se dělají max. 2 ponory, po obědě návrat do přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště.

8.den:

 transfer na letiště, odlet do ČR, Praha

 

!!!Tento program je pouze orientační – může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

Rezervace a platba:

 • Nejprve je nutné vyplnit přihlášku, kterou najdete ke stažení zde: Přihláška zájezd  a zaslat ji na e-mail kamil@divers.cz
 • Pro dokončení rezervace je nutné zaslat zálohu ve výši 15. 000 Kč dle následujících platebních údajů:
 • BANKA:2501474166/2010
  DO POZNÁMKY K PLATBĚ UVEĎTE: SAFARI 11/23_JMÉNO+PŘÍJMENÍ)
  • Doplatek bude nutné uhradit nejpozději do 1.10. 2023.

   

  Více info: kamil@divers.cz nebo 774 321 326 

 • Storno podmínky:

  • Záloha ve výši 15 000 Kč/osoba je nevratná. Pokud byste museli účast z vážných důvodů zrušit více než 14 dní před odletem, může za vás jet náhradník. Hledání náhradníka je vaší povinností. Pokusíme se vám s tímto samozřejmě pomoci.
  • V případě zrušení účasti méně než 14 dní před odletem záloha bohužel propadá.
  • Doplatek bychom vám v případě zrušené účasti z vážných zdravotních důvodů (doložených lékařským potvrzením) a na základě společné domluvy buď přesunuli na některý náš další zájezd, vystavili formou poukazu na nákup zboží, služeb anebo kurzů. Záleželo by na společné domluvě.
 • Opatření v souvislosti s koronavirem: 

  • Aktuálně sledujte pravidla pro vstup a pobyt:  TADY. Sledujte vývoj a požadavky na vstup do země pravidelně!

  Pokud by se nemohl zájezd uskutečnit z důvodů souvisejících s koronavirem (uzavření země, zrušení letů apod.), přesune se celý výlet na příští rok v podobném termínu.