ZKUŠEBNÍ PONOR V BAZÉNU nebo NA VOLNÉ VODĚ
Kurz REFRESH: Oprášíme vaše znalosti z kurzu OWD/AOWD
Už jsi vyzkoušel SIDEMOUNT? Neboli boční konfiguraci výstroje?