Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Life Dive, s.r.o. , se sídlem Rybnice 46, 331 51 Kaznějov, IČ: 07303475, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 36622/KSPL (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
datum narození
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem dodání objednaného zboží, či služby. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy. E-mailová adresa je zpracovávána za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru Presta a WordPress.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.